Công trình sân vườn chị Thủy - 310 Nghi Tàm (Khách hàng đã quay trở lại với chúng tôi)

Công trình sân vườn chị Thủy - 310 Nghi Tàm (Khách hàng trở lại)

17/05/2019 5:09:11 PM | 760

Phương án thiết kế sân vườn chị Thủy - 310 Nghi Tàm đã thành công mỹ mãn. Chị Thủy quyết định tin tưởng và gắn bó với vuonhoa.vn để làm công trình thứ 2 - Nâng cấp sân vườn.

Thông tin dự án thiết kế và thi công sân vườn:

  • Tên dự án: Nâng cấp cải tạo sân vườn

  • Chủ đầu tư: Chị Thủy

  • Thiết kế và thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT SƠN KIM VIỆT NAM

  • Địa điểm: 310 Nghi Tàm